۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

دجال* نیوز

ما نا امید و خسته و افسرده از رژیم هستیم ، نه از حرکت و پراکندگی در یک روز که گلوله ها سینه های مارا نشان کرده بودند .
ما سبزها از قدرت و ابهت شما قرمز شده بودیم ؟ مانده بودیم که چه مزدوران پر قدرتی بر کشور ما پاسداری می کنند ؟ که برای مام وطن وملت اینگونه در جشن سالگردشان لشکر گماشته اند . اگر کروبی و موسوی مارا مجاز به داشتن خشونت میکردند که سبز نبودیم . معلوم میشود که معنای سبز و پیروزی را نمی فهمید .
اگرشیوه کشتن و باتوم زدن و لباس در آوردن و کتک زدن جوان تنها و بی پناه در کنار خیابان برای شما پیروزی است . پس شکست ما در برابر بُرد احمقانه شما افتخار است .
چه انتظاری از مردم در برابر اسلحه ها وارتش خود داشتید . ما در خانه های خود هم که باشیم صدای اعتراض و تنفر مارا نسبت به خود می شنوید . لزومی ندارد سبز بودن امان را مرتبأ به خیابان بکشیم .
بگوئید به چه چیز و به چه بخش از پیروزی اتان می نازید ؟ به بر قراری حکومت نظامی در جشن سالگرد انقلاب اتان ؟ گماردن لشکر حزب الله که از ترس ده تایی حرکت میکردند ؟ یا حمله لباس شخصی ها و یا گارد ویژه که بسیار گیجه ؟ به گاز اشک آور رنگی اتان ؟ به اتوبوس ها ؟ وبسته های ساندویچ و ساندیس ؟ به ارقامی که به حساب خود فروش ها واریز کرده اید ؟ به زوری که برای آوردن ارتشی ها بکار بردید ؟ به بلند گوها ؟ ویا به دویست هزار بسیجی و پاسدار بی وطن و ابله و کور که از زمین و آسمان مردم را در کنتر ل خود داشتند مغرورید ؟
حتی یک بچه دوساله هم با اینهمه تجیزات میتوانست تمام اهالی خانوده اش را زندانی کند و نگذارد که از جایشان تکان بخورند . رجا نیوز روزنامه ایی که شرف ندارد . و وظیفه اش را از اطلاع رسانی به سر سپردگی تبدیل کرده است از چه داد سخن میدهد و به کدام عمل دولت می بالد ؟ به انشا ی ابتدایی که رئیس جمهورتان ناشیانه خواند ؟ که از هوا کردن یک لاک پشت و موش و کرم شاد بود و به آن افتخار میکرد .انگار که کل سیستم فضایی را در اختیار دارد ؟ یا به دروغ هایی که از اجبار سر هم کرده بود که مبادا از آنطرف کسی تخم مرغ گندیده ای بصورتش نزند ؟
سبز ها مرام دارند . آن کسانی هم که گله کردند جوان و بی تجربه هستند . اما پاک و بی غل و غش . حرف دلشان را میزنند . وگرنه در عمق وجودشان میدانند که هیچ کس نه خارج نشینان و نه سازگارا و نه موسوی ، هیچ کس مقصر در ناتوانی جمع شدن مردم در کنار هم نبود . ما همگی در مراسم خود حضور داشتیم . ما حریف نیرومندی هستیم که اینچنین مجهز با لباسهای آهنین اتان ، با سپر و اسلحه به پیشواز ما آمدید . جشن اتان بیشتر رژه نظامی بود . این شما بودید که از ترس دید ن جمعیت ما به هزار نیرنگ دست بردید و در تمام مسیر ها از جاسوسی کردن و سرکوب کردن کم نیاوردید . شما پادگانی را به میدان آزادی آورده بودید .
ما همیشه به پیروزی خود ایمان داریم . می دانید چرا ؟ چون به دیکتاتوری ، خونخواری و حرص و طمع اطرافیان اتان آگاه هستیم . دستتان برای ملت رو شده است . سبز ها با هم هستند و نیاز به اتوبوس و مزد و چاپلوسی نداریم . ما یک ملت هستیم و شما یک لشکر تا دندان مسلح
چرا رئیس جمهور رژیم از کارهای چشمگیرانه در مدت خدمت اش سخن نگفت و مجبور به وعده دادن شد ؟ تا بحال در چه مورد پیروز بوده اید ؟ در اقتصاد ؟ که بوی تعفن از نعش بانکها ی جمهوری اسلامی به مشام میرسد ؟ در غنی سازی اورانیوم ؟ در موشک هوا کردن ؟. شما پیروز تر از آن هستید که اینبار ذکر کرده اید . یک پیروزی بزرگتان که به گوش دنیا رسید عاشورا بود . از این پیروزی ها زیاد داشته اید . آنها را چرا فریاد نزده اید . فردای تقلب . استعفای کارمندان سفارت در نروژ . و دیگری در ژاپن . که با پیروزی دست بدامنش شدید که هر چه میخوا هد به او می دهید فقط برگردد . چرا از موفقیت به دار کشیدن آرش نوزده ساله و محمد رضا زمانی حرفی نزدید . اینها را فراموش کرده اید ؟ از دفن های پنهانی که یکی از بزرگترین موفقیت های شماست . از جنگ های مافیایی داخل خود چرا حرفی نمیزنید .که میخواهید لقمه را از دهان همدیگر بربائید ؟ از ایت الله صانعی ، مرحوم منتظری ، از زندانیان سیاسی و کشتار و تجاوز آنها . پرده برداری از سناریو ندا ؟ از محاصره خبرنگاران وکنترل آنان از لحظه ورود تا خروج و چک تمام عکسها و فیلم ها چر ا حرفی بمیان نیاورده اید . این کارها یی که به آن مفت خر هستید فقط مخصوص همین رژیم و سرداران آن است .
آه چه معجزاتی از شما سر میزند و ما خبر نداشتیم . این دولت پر قدرت ؟ پایه هایش بر دوش شاید صد و خورده ایی نفر ایرانی خائن سوار است . که با هم میخورند و می چاپند . و تنها کاری که در آن بخوبی موفق بود ه اند ، کشتن و نابود کردن است .
درست کردن چند تا کوکتل مولوتوف برای جنبش سبز کاری ندارد اما آنها نمی خواهند دستشان به خون سگانی مثل شما آلوده شود . اگر شما رعب و وحشت و کشتن را افتخار میدانید پس همین شما پیروز هستید و پیروز بمانید . سی سال گذشت این اندک زمان هم خواهد گذشت .
تا پیروزی برای شما چه معنا دهد . همین که مردم ایران رهبر تریاکی اتان را ثنار حساب نمی کنند . و احمدی نژاد که فقط در نوشته پائین صفحه تلویزیون رئیس جمهور است . و اصلأ عددی حساب نمی آید . زهری است که جنبش هر آن به حلق شما می ریزد . پس زود جشن نگیرید . و شادی نکنید . خیلی تند رفته اید.
بروید خودتا ن را برای جشن سیزده بدر آماده کنید . و تانک های بیشتر ی را با پول مفت ملت ایران از چین بخرید . اصلا اینبار با تانک بیائید . چطوره ؟
راستی هنوز فکری برای رنگ سبز پرچم کرده اید ؟

دجال :شخصی که می گویند پیش از حضور مهدی موعود پیدا یش میشود وبسیاری از مردم فریبش را می خورند . با این تفاوت که در ایران این دجال ها زیادند و رهبر و رئیس جمهور هم دارند .
نوشته : عنکبوت گویا
جوابی بود به نوشته رجا نیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/02/100380.php

۱۳۸۸ بهمن ۲۴, شنبه

ایران پوشک تحقیقاتی پرتاب کرد

دولت ایران گزارش کرد که در مراسمی به مناسبت روز ملی" فنا تیک قضایی" که در جایی در تهران برگزار شد خیلی چیزها به فضا پرتاب شد .
در این گزارش آمده است که محمود احمدی نژاد، بفکر ری... یاست فضا هم افتاده است . از قرار معلوم فرشتگان خودی و حامی ایشان خبر از فساد آسمانی داده اند .
به همین دلیل با استفاده از یک ماهواره که بر سیمرغ سوار بود و موتور آن بر رونما قرار داشت و یک راکت کاوشگررا هم روی آن خواباندند که البته همه مذکر بودند واطمینان حاصل شده بود که از نظر آلودگی سکس تمایل به همجنسگرایی ندارند را با احتیاط و گذاشتن یک جا نماز مابین هرکدام و بستن دعا به پایه های موشک آنها را از زیر قرآن بسلامتی رد کردند و فرستادند آن بالا . البته همراه با پیام و تیپایی که دکتر احمدی نژاد که حواله عقب موشک کرد.
چه تصور کرده اند آنهایی که قبل از رژیم جمهوری اسلامی به بهشت رفته اند . یک علت ارسال موشک برای همین منظوراست . حکومت اسلامی تنها مال زمین نیست . آسمانی است . جهانی است . تمام بهشت نشینان در دوره چهل سال شاهنشاهی بایستی تمام مدارک مربوط به زندگی گذشته اشان را فراهم کنند و باپرسشنامه ایی که از طریق فشفشه به آنان اعمال خواهد شد باید به سوألات امنیتی و مذهبی پا سخ دهند . از ما گله نکنید . ما به کمک خداوند آمده ایم . تا سرعت رفتن مردم به جهنم را افزایش دهیم . وظیفه مذهبی و ملی ماست که برای نجات بشر از گناه حتی فضا ر ا هم پاک سازی کنیم . برای کسانی که به دروغ و با کلاه برداری و دلسوزاندن پروردگار وارد بهشت شده اند . تصمیماتی گرفته شده است . البته سعی بر آن داریم که کسانی امثال رادان ویا مقدم ویا رئیسی و مرتضوی و اژه ای و ضرغامی هم به آنجا فرستاده تا خیال رهبر از بازگشت به بهشت راحت باشد که هنگام فوت کسی در آنجا قصد از بین بردن روح معظم اله را نکند .
ماموریت دیگر این ماهواره علمی دانشجویی ، تصویر برداری از زمین است . هم اکنون به تمام بانوان در سراسر دنیا اعلام میداریم که از لخت شدن در حمام خودداری کنند و در تمام مدت حجاب خود را حتی در خواب رعایت کنند . برای صادر کردن اهدافمان نیاز به شناختن مراکز فسق و فحشا داریم . با پیشرفت سریعی که ما در ویران کردن و کشتن و شناسایی افراد داریم ، مایل نیستیم که فردا باعث گلۀ کشورهای غیر اسلامی شود . ما اولتیماتوم خود را داده ایم .
ما با ایجاد یک شبکه ارتباطی ماهواره ایی و بمنظور طراحی و پرتاب تدین و عصمت در سر تا سر زمین حتی حوضچه های آب و دریا هارا تحت کنترل نظام خود داریم که در زمینه منفعت های خود به کار می بریم .
تصاویر تهیه شده توسط ماهواره طلوع به غروب زندگی افراد نامتدین منتهی خواهد شد زیرا با بزرگ کرد ن تصاویر و چسباند عکسهای متحجر بدور خط استوا ، ناقوس بی ناموسی این مرتدان و صهیونیسم ها و امپریالیسم ها به کرات دیگر نیز خواهد رسید و آبروی شما خواهد رفت .
این ماهواره از نوع ارتفاع پائین معرفی شده است . یعنی خیلی بالا نیست . پس روسری اتان را جلو بکشید . مواظب رفتن خود به کازینو و دیسکو باشید . عمر مفید این ماهواره دو سال است . در این مدت جلوی گنه کاری های خود را بگیرید . بعد نگید رئیس جمعور ما نگفت .
مدل خاص این موتور و راکت کاوشگر در چین به نمایش گذاشته شده است .
ایران کشور بسیار غنی برای حکومت است و اگر ما سوزن نمی سازیم و دنبال قطعات موشک می رویم از این روست که سوزن کوچک است و اگر افتاد میرود توی پای یک بنده خدایی ولی موشک اگر افتاد ...
همچنین یک کپسول زیستی متشکل از زندانیان سیاسی زنده برای درس عبرت کرات دیگر بهمراه آن به فضا پرتاب شد . پرتاب این کپسول زیستی امکانات جدیدی را برای فعالیت های علمی در عرصه فناوری فضایی در اختیار ایران قرار می دهد. چون با بسته شدن دانشگاهها در آینده نزدیک با خود گفتیم که تحقیقات و فراگیری این گونه علم فضایی در همان آسمان لایتناهی بدرد میخورد .
حال اگر اجرای این برنامه ها در مواردی با ناخرسندی برخی کشور ها مواجه شده است بدرک ... نبایستی بیهوده نسبت به حکومت جمهوری اسلامی بی اعتماد شوند ، واگر احتمال بهره برداری نظامی از این امکانات موجب نگرانی میشود بروند به همان سازمان حقوق بشر مراجعه کنند. ما که در هر صورت کار خودمان را میکنیم .
وحتما می پرسید چرا پوشک ؟ اولا پوشک مال بچه هاست و فوری نمیتوانند بریزند توی خیابان و اعتراض کنند که پوشک های ما چه شدند؟ ضمنأ میتوان از ملافه و یا لحاف بریده هم بعنوان پوشک برای آنها استفاده کرد . ما از همین الان از کودکان چه آنهایی که بدنیا نیا مده اند وچه انهایی که آمده اند عذر خواهی میکنیم و خواهش میکنیم کمی سوختگی بدنشان را تحمل کنند و برای حفظ نظام و آبروی مملکت بگذارند ما به مقاصد اصلی و پاکسازی آسمان خاتمه دهیم . چشم . بفکر پماد های آرامش بخش هم بزودی خواهیم بود . و تازه چرا اینقدر ناشکر هستید حتی اگر تحریم هم شویم وازلین هست . وازلین خودمان مگر چش هست؟ پس نوزادان عزیز بگذارید ما به کار خودمان برسیم و مثل پدر و مادر های بی چشم و رویتان عر نزنید . و هی چراغ سبز بما نشان ندهید ...
با توجه به تحولات اخیر ایران، و تسلط نهادهای نظا می و امنیتی کشورمان که در ایجاد اختلال و دسترسی به امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی فتنه گران ماهر است با پرتاب این پوشک کل اینترنت برای ابد قطع خواهد شد و این همان سورپریزی است که قولش را برای بیست و دو بهمن داده بود م و علت دعوت خبرنگاران خارجی نیز به همین علت است . همه را با هم دچار پارازیت جهانی خواهیم کرد .
به امید زندانی کردن تمام مردم ایران و حصار کشید ن به دور آن .
والسلام .
نوشته عنکبوت گویا

۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

جــنــتـــی جــهــنــمــی جــنــایــتـــکـــار

در نقطه ای از دنیا برای نجات یک دانشجو از زیر آوار جشن می گیرند و در نقطۀ دیگری از زمین ، جوانان ما ر ا دستی دستی میگیرند و دار می زنند . و فردای آن روز ، در سرزمین جوان خوار ما ، یک پیر مرد هشتاد و پنج ساله مفنگی ، در مقام آیت الهی ( که مطمئنأ درجه اش خدا را هم به گریه انداخت) بشکل یک انار مکیده می آ ید و بنام دین ، به اسم خیر خواه نظام ، داد می زند و اعدام را راه نجات برای برون رفت از گند کاری ها میداند . دولتی که عمری چنگالش را درگلوی مردم فرو برده است و حال جانشان را میگیرد .
آقای جنتی شما ار نظر سیاسی نان خور عزیزی هستی که نعره کشتن میزنی و گذشته خود فروشی شما از کسی پنهان نیست . شما از عهده تربیت پسر خدابیامرزت بر نیامدی حالا انتقامش را از ملت میگیری ؟ این بنده خدارا چنان از خود فراری دادی که بدامان مجاهدین پناه آورد . و از غم فرزند نه تنها ناراحت نبودی بلکه روزه شکر هم گرفتی . نوه ات را هم به شکل دیگری به کام مرگ کشاندی . خوشبختانه که زنده نیستند تا باعث خجالت اشان شوی . بیشک شما از همان نطفه هایی هستی که از افتاد ن بروی عمه در زلـزله درست شده ای...
نگران نظام و اسلام نباش . دیگر پاهای او هم مثل تو رو به قبله است . خودتان با دستان خودتان سر اسلام را در ایران بریدید و آن را قربانی حکومت خامنه ایی و انترش کرده اید .
دولت اسلامی ایران قلبأ قا تل است و نیازی به تشویق شما ندارد . بدون دست مریزاد جنابعالی هم کارشان را انجام می دهند .
هنوز نمی فهمی که وق وق اشان را از دهان چشم دریده ای چون تو بگوش مردم می رسانند ؟ چون با این نفس های بریده ات باز عو عو میکنی . و دم تکان میدهی .
همانطور که از اسمت پیداست جن در جان جــنــایت کارت رفته است .آخیه ... خوب چکار کنی ؟ توی بینوا همین قدر میفهمی که در سیرک نماز جمعه مثل پیرزن ها نفرین کنی .
اگر آنگونه که ادعا میکنی که در نهم دی آتش افروخته خاموش شد ، پس چرا اینقدر گلوی خودت راپاره میکنی ؟ ؟ لابد آتش زیر بافورتان خاموش شده وگرنه آتش مردم تازه گر گرفته است . غیر از این است که یقین داری که در بیست و دوم بهمن ماه حتی توالت هم (ترجمه برای جنتی : خلا ) باید با اسلحه بروی ؟ مثل همان دوست جان جانی ات حجت الاسلام حسنی که در روز عاشورا اسلحه بدست نماز خواند . از ترس موج سبز و شعله هایش ...هنوز کجا یی زبانه هایش را ندیدی ...
راستی در اعدام جوانان « ایده دو گانه کُشی » نداشتی که اگر طناب نبود با عمامه دار بزنند ؟ اما نه . عمامه ها برای خود شما ذخیره شده است .
میگویی امام خمینی زنده است و از آنور دنیا فرمان میدهد . پس دوتا امام غائب داریم . همین امون مونده بود ...؟ انشاالله بزودی خامنه ایی هم سومین می شود . این بابا قدرتش تموم بشو نیست . فکر میکردیم که با کوته بینی خود تان عقلتان تا اینجا رسیده . پس کمکی هم داشته اید .
اما فقط یک حرف خوب زدی کیف کردم . اونم وقتی گفتی ، بهرحال دراین وضعیتی که ما گرفتار شده ایم . عالی بود . محشر کردی ، گل کاشتی ، جنتی جون ، بریز بیرون عقده هاتو خالی کن هرچی که اون زیر توی فتق ات باد کرده بده بیرون بابا جون .
از وظائف مردم ساندیسی گفتی که وقتی صداشون میکنید مثل سگ بیایند و پای لیسی بکنند واگر دو تا شهید هم میدادند بد نبود . تا آخر عمر سر فراز میشدید و دو هزارتا خیابون هم بنامش میکردید و هر روز براش ختم میگرفتید تا زمانی که مجتبی بیاد سر کار .
از مسئولیت قوه قضائیه که وظیفۀ سنگین دارد گفتی که رسیدگی به وضع عاشورگر ها را بعهده دارد نه آشوب گر ها .
و خون گریه کردم برای آقای لاریجانی که با دل پاک و دست خالی و با قصد نوکری بیحد و حسر به رهبر ، به مردم ، شب و روز ندارد و هی قانون به بی قانونی اضاف میکند . مسلمانان گریه کنید صوابــــــه .... جگرم برای لاریجانی آتش گرفت که مجبور شد با آن روحیه ضد ظلم و روحیه انقلابی اش یعنی نفس کشتن برای جوانان کشور تعیین تکلیف کند .اینهایی را که گفتی باید بزرگ نوشت تا مسلمانان دنیا بدانند که مراجع دینی اسلامی در ایران چه نطق می کنند ...و چه حکم می دهند .
همچنین اضافه کردی که اطلاعات هم یک وظیفه دارد ، و خودت هم که وظیفه ات را انجام داده ای و خلاصه هر کس بشکلی وظیفه دارد مردم را سرکوب کند . یعنی بقول دومین غائب : همه با هم وظیفه در کشتن جوانان داریم اما وظیفه احمدی نژاد چی شد ؟ ها ن .. ؟ آره بهتر کار دست او ندی وگرنه تو کشتن هم زه میزنه .
با قرائت چند آیه از قرآن فریاد کشیدی که برای رضای خدا همینجوری که این دو نفر را خیلی سریع اعدام کردید و دست شما درد نکند بیائید مردانه ؟ بایستید و باز هم بکشید . مگر مردم از جنس شما هستند که با یک خواب وحشتناک نماز بخوانند ؟ شما هر جا ضربه خوردید در حرص و ولع مال اندوزی و عشرت و قدرت بوده است . و صد در صد آینده بدتری ... نه سقوط وحشتناکی منتظرتان است .
مگر از جلاد هم میتوان انتظار رحم وشفقت کرد ؟ و یا دلش را نگران کرد ؟ شما به کشتن عادت دارید . دین شما رنگ خون دارد . با قتل عام ها گور خود را زودتر می کنید .
در لغتنامه زبان فارسی برای توصیف قصی القلب بودن تو واژ ه ایی نیافتم که به کلام توهین نشود. انگل اجتماع بهترین توصیف برای تو و حمایت تواز باقی کرم ها ست که نیاز به معرفی شدن ندارند. . در آدرس زیر سخنرانی جنتی جهنمی را میتوانید گوش دهید
نوشته : عنکبوت گویا
http://www.youtube.com/watch?v=nR4YZGq6ji8
.