۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

دجال* نیوز

ما نا امید و خسته و افسرده از رژیم هستیم ، نه از حرکت و پراکندگی در یک روز که گلوله ها سینه های مارا نشان کرده بودند .
ما سبزها از قدرت و ابهت شما قرمز شده بودیم ؟ مانده بودیم که چه مزدوران پر قدرتی بر کشور ما پاسداری می کنند ؟ که برای مام وطن وملت اینگونه در جشن سالگردشان لشکر گماشته اند . اگر کروبی و موسوی مارا مجاز به داشتن خشونت میکردند که سبز نبودیم . معلوم میشود که معنای سبز و پیروزی را نمی فهمید .
اگرشیوه کشتن و باتوم زدن و لباس در آوردن و کتک زدن جوان تنها و بی پناه در کنار خیابان برای شما پیروزی است . پس شکست ما در برابر بُرد احمقانه شما افتخار است .
چه انتظاری از مردم در برابر اسلحه ها وارتش خود داشتید . ما در خانه های خود هم که باشیم صدای اعتراض و تنفر مارا نسبت به خود می شنوید . لزومی ندارد سبز بودن امان را مرتبأ به خیابان بکشیم .
بگوئید به چه چیز و به چه بخش از پیروزی اتان می نازید ؟ به بر قراری حکومت نظامی در جشن سالگرد انقلاب اتان ؟ گماردن لشکر حزب الله که از ترس ده تایی حرکت میکردند ؟ یا حمله لباس شخصی ها و یا گارد ویژه که بسیار گیجه ؟ به گاز اشک آور رنگی اتان ؟ به اتوبوس ها ؟ وبسته های ساندویچ و ساندیس ؟ به ارقامی که به حساب خود فروش ها واریز کرده اید ؟ به زوری که برای آوردن ارتشی ها بکار بردید ؟ به بلند گوها ؟ ویا به دویست هزار بسیجی و پاسدار بی وطن و ابله و کور که از زمین و آسمان مردم را در کنتر ل خود داشتند مغرورید ؟
حتی یک بچه دوساله هم با اینهمه تجیزات میتوانست تمام اهالی خانوده اش را زندانی کند و نگذارد که از جایشان تکان بخورند . رجا نیوز روزنامه ایی که شرف ندارد . و وظیفه اش را از اطلاع رسانی به سر سپردگی تبدیل کرده است از چه داد سخن میدهد و به کدام عمل دولت می بالد ؟ به انشا ی ابتدایی که رئیس جمهورتان ناشیانه خواند ؟ که از هوا کردن یک لاک پشت و موش و کرم شاد بود و به آن افتخار میکرد .انگار که کل سیستم فضایی را در اختیار دارد ؟ یا به دروغ هایی که از اجبار سر هم کرده بود که مبادا از آنطرف کسی تخم مرغ گندیده ای بصورتش نزند ؟
سبز ها مرام دارند . آن کسانی هم که گله کردند جوان و بی تجربه هستند . اما پاک و بی غل و غش . حرف دلشان را میزنند . وگرنه در عمق وجودشان میدانند که هیچ کس نه خارج نشینان و نه سازگارا و نه موسوی ، هیچ کس مقصر در ناتوانی جمع شدن مردم در کنار هم نبود . ما همگی در مراسم خود حضور داشتیم . ما حریف نیرومندی هستیم که اینچنین مجهز با لباسهای آهنین اتان ، با سپر و اسلحه به پیشواز ما آمدید . جشن اتان بیشتر رژه نظامی بود . این شما بودید که از ترس دید ن جمعیت ما به هزار نیرنگ دست بردید و در تمام مسیر ها از جاسوسی کردن و سرکوب کردن کم نیاوردید . شما پادگانی را به میدان آزادی آورده بودید .
ما همیشه به پیروزی خود ایمان داریم . می دانید چرا ؟ چون به دیکتاتوری ، خونخواری و حرص و طمع اطرافیان اتان آگاه هستیم . دستتان برای ملت رو شده است . سبز ها با هم هستند و نیاز به اتوبوس و مزد و چاپلوسی نداریم . ما یک ملت هستیم و شما یک لشکر تا دندان مسلح
چرا رئیس جمهور رژیم از کارهای چشمگیرانه در مدت خدمت اش سخن نگفت و مجبور به وعده دادن شد ؟ تا بحال در چه مورد پیروز بوده اید ؟ در اقتصاد ؟ که بوی تعفن از نعش بانکها ی جمهوری اسلامی به مشام میرسد ؟ در غنی سازی اورانیوم ؟ در موشک هوا کردن ؟. شما پیروز تر از آن هستید که اینبار ذکر کرده اید . یک پیروزی بزرگتان که به گوش دنیا رسید عاشورا بود . از این پیروزی ها زیاد داشته اید . آنها را چرا فریاد نزده اید . فردای تقلب . استعفای کارمندان سفارت در نروژ . و دیگری در ژاپن . که با پیروزی دست بدامنش شدید که هر چه میخوا هد به او می دهید فقط برگردد . چرا از موفقیت به دار کشیدن آرش نوزده ساله و محمد رضا زمانی حرفی نزدید . اینها را فراموش کرده اید ؟ از دفن های پنهانی که یکی از بزرگترین موفقیت های شماست . از جنگ های مافیایی داخل خود چرا حرفی نمیزنید .که میخواهید لقمه را از دهان همدیگر بربائید ؟ از ایت الله صانعی ، مرحوم منتظری ، از زندانیان سیاسی و کشتار و تجاوز آنها . پرده برداری از سناریو ندا ؟ از محاصره خبرنگاران وکنترل آنان از لحظه ورود تا خروج و چک تمام عکسها و فیلم ها چر ا حرفی بمیان نیاورده اید . این کارها یی که به آن مفت خر هستید فقط مخصوص همین رژیم و سرداران آن است .
آه چه معجزاتی از شما سر میزند و ما خبر نداشتیم . این دولت پر قدرت ؟ پایه هایش بر دوش شاید صد و خورده ایی نفر ایرانی خائن سوار است . که با هم میخورند و می چاپند . و تنها کاری که در آن بخوبی موفق بود ه اند ، کشتن و نابود کردن است .
درست کردن چند تا کوکتل مولوتوف برای جنبش سبز کاری ندارد اما آنها نمی خواهند دستشان به خون سگانی مثل شما آلوده شود . اگر شما رعب و وحشت و کشتن را افتخار میدانید پس همین شما پیروز هستید و پیروز بمانید . سی سال گذشت این اندک زمان هم خواهد گذشت .
تا پیروزی برای شما چه معنا دهد . همین که مردم ایران رهبر تریاکی اتان را ثنار حساب نمی کنند . و احمدی نژاد که فقط در نوشته پائین صفحه تلویزیون رئیس جمهور است . و اصلأ عددی حساب نمی آید . زهری است که جنبش هر آن به حلق شما می ریزد . پس زود جشن نگیرید . و شادی نکنید . خیلی تند رفته اید.
بروید خودتا ن را برای جشن سیزده بدر آماده کنید . و تانک های بیشتر ی را با پول مفت ملت ایران از چین بخرید . اصلا اینبار با تانک بیائید . چطوره ؟
راستی هنوز فکری برای رنگ سبز پرچم کرده اید ؟

دجال :شخصی که می گویند پیش از حضور مهدی موعود پیدا یش میشود وبسیاری از مردم فریبش را می خورند . با این تفاوت که در ایران این دجال ها زیادند و رهبر و رئیس جمهور هم دارند .
نوشته : عنکبوت گویا
جوابی بود به نوشته رجا نیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/02/100380.php

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر