۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

کـــره خـــر؟

یک جا هالۀ نور بالای ســری حاضر میشود . یک جا بالای سر کشوری ظاهر میشود .
از قرار معلوم نور نقش بسیار مهمی در دنیای ما دارد . بویژه در دنیای دین و در کل در دنیای خرکردن ملت .
رئیس جمهورعزیز دنیا ، اوباما جون ، در دهم دسامبر در سوئد حاضر میشود و همان شب یک نور مارپیچی غول پیکر در آسمان نروژ ظاهر میشود. و هزاران نفر شاهد هالۀ نور بوده اند.
شاید بر حسب اتفاق گذر احمدی نژاد آنجا افتاده بود که هالۀ همیشه حاضرش اینبار برای ترساندن دنیا غول آسا پدیدار شد ؟ ویا اوباما هم هاله دارد و ماخبر نداشتیم . و چون پیشرفته هستند از این کشور به آن کشور حافظ عزیز دردانۀ ماست . خصوصأ که پای جایزه گرفتن هم درمیان بود.
هاله او چنان بزرگ است که بالای سر قرار نمیگیرد . به آسمانی نیاز است .
شاید هم آنها امام زمان دارند ویا امام زمان آنها را دارد... ؟ از قرار معلوم امام زمان هوای تمام سران کشورها را دارد. و چون قرار است در 2012 د نیا به پایان رسد ؟ هر چه بزرگتر خود را نمایان میکند.
آیا اینقدر مردم کرۀ زمین احمق جلوه میکنند؟ که وسائل امنیتی اشان درقالب هالۀ نور سترگ ما راخیره و خرکند ؟ یعنی ما بفکرمان نمیرسد که اینها برای حفاظت پادشاه صلح است ؟ ویا برای حواس پرت کردن ملت و تظاهرات نکردن مردم بخاطر اعزام نیروهای نظامی آمریکا به اففانستان نبود؟ آنهم درست همزمان با اهدای جایزه صلح ؟ گویا کمیته جایزه نوبل تصمیم گرفته هرکسی که کشکر کشی بیشتری بکند کاندید نماید که نور چشم ما هم نمونه بارزش است .
اما به ما چه ، هر کاری میخواهند بکنند .
این نور مشهورخاص پیامبران است و مردم گریز . واگر ظهور کند برای ایجاد ترس و وحشت است و میخواهد یا بهشت یا جهنم را یادآورکند.
اگر نیروی مافوق مریخی وجود دارند چرا در بالای زندان اوین و کهریزک قرار نمی گیرد؟
اگر این موجودات در فضا بسر میبرند یا آمریکایی هستند ویا از هم اکنون جبهۀ خود را مشخص کرده اند . این دیگر چه نور تاریکی است که کاری به ایرانیان و جهان سوم ندارند و بر سر آسمان بینوایان نمی تابد ؟
گمان می برید این خدای « نازا *» اینبار اتفاقی همان اطراف اسکاندیناوی در لاجورد لایتناهی نروژ نور زائید ؟
شاید من پارا «نــــور» یا ** شدم ؟ که همه چیز را می کاوم ؟ اما دیگر تمام اعتقادم را این نور از من گرفته است . نوری که همه چیز را می بیند و روشنایی وظیفۀ اول اوست .اما این کره خاکی را خر خاکی حساب کرده است و بس .
Nasa*
Paranoia **
نوشته : عنکبوت گویا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر