۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

هــــــوای شــــا نـــــزدهــــم

سازمان هواشناسی ایران ، از آلودگی شدید هوای اسلامی در کشور خبر داد .
تمامی مراکز دولتی و آموزشی دولتی و غیر دولتی استان تهران و دیگر شهرهای ایران بعلت وضعیت هشدار هوای خطرناک ، روز دوشنبه 16 آذر تعطیل میباشند. از این رو برقراری هر گونه نماز جماعت در هر زمان بعلت خـــروج احتمالی گـازهای مسموم کننده ممنوع شده است .
این مرکز یک علت آلودگی را گازهای مشتمل از آروغ های بیش ازحد ملایان در افراط مفت خوری تخمین زده اند . سبب دیگری که هوای ایران را تا این حد غیر قابل استنشاق کرده است خرو پف های حرام پس از چاپیدن های حلال است .
در این خصوص با تاکید و اندازه گیرهای خاص از نفس کثیف مزدوران حکومت ، هرگونه تجمع بسیجیان در روز ودر خیابان ها معلق اعلام شد.
پیش بینی میشود که این آلودگی آخوندی معرض تمام بیماری هاست و نشان میدهد که مسمومیت ناشی از آن جنبه ها ی دیگر زندگی ما را اشفال کند.
هم اکنون با بارش خون زنان و مردان کشور این آلودگی روبه بهبود است و احتمال میرود که تا چندما ه دیگر این آلودگی مذهبی رو به کاهش و انهدام خواهد گذاشت .
روند افزایشی این خفقان باعث بیماری های جنون آمیز مذهبی است . در این حالت بیمار تحت تاثیر تابش شدید ناشی از ثروت بید لیل بیدرنگ بر پـای د یگران اسلحه میکشد . البته انتظار می رود ، مزدورانی که مستقیمأ در شعاع بخار ات دهان رهبر قرارمیگیرند وضعیت مناسبی برای کنترل هوای مغزی خود ندارند. ضمنأ جنون موتور سوارها نیز یکی از علائم آلودگی دینی است که مسلمأ افراد تهی مغز و کوته فکر بیشتر در معرض این دیوانگی قرار دارند . و از حضوردر ملع عام میبایست خودداری کنند.
قابل تذکر است که دیگر توبه ، روزه داری ، نذر، ذکات ، نماز حاجت ، علاج این نوع جنون دینی نمی باشد.
توجه خاص : یخ اعتراضات مرد م از شش ماه پیش باز شده است و سیل شعارها به آرامی تمام مناطق ایران را برداشته است . طوفان کوبنده ایی که ازهر چهارگوشه ایران در حال بر خاستن است خیمه های اسلام آخوندی را ا ز جا برخواهد کند . ما به مردان جوان و تیز هوش بسیج و سپاه که هنوز بخواب مسموم کننده دچار نشده اند هشدار میدهیم که در این خیمه براندازی شمشیر همیشه حاضر دین را زمین بگذارند . و در جهت نسیم خنک ملت همچون موجی آرام دو ش به دوش ، سد پوسیده حکومت را بشکنند . تا باران آزادی نکبت و انزجار سی ساله را بشوید .
سطح این دریای عظیم خروشان مردمی بالا آمده است . بشتابید و تا دیر نشده خود را از این بیماری جهل و ترس برهانید . دل رابه دریا بزنید و در زودن این آلودگی رودی به وسعت ایران بزرگ شویم .
فردا شانزدهم آذ رماه آسمان دل ایرانی صاف و روشن و نورانی است .
شرایط اضطراری را به تو سپاهی ، نظامی ، که ذرات معلق این هوای آلوده ایی اعلام میکنم . ابرهای سیاهت را با جرئت عقب زن و آسمانت را به ســیــز ِ آبــی ما بپیوند .
خورشید نزدیک است . روشنایی آزادی از خلال مــه تابش گرفته است . برخیز ...
نوشته : عنکبوت گویا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر