۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

هــــمـــه چـــیـــز آشــــکـــار اســــت

زهوار مملکت دارد در می رود اما رئیس جمهورکم هوش حالیش نیست . ویا شاید هم ... جناب رهبر به ا و گفته است :
شما به کارت مشغول باش ما خودمان خدمت مردم میرسیم . شما زمینه حکومت اسلامی را دنبال کن . و بعد هم دست دراز میکند و عرق چین سبزش را باو میدهد و می گوید : اینرا بینداز و بروی خودت نیاور که سبز است و بروبه اهواز و بگو سردم بود ... چون سر راه کارگران کارخانه حقوق عقب مانده اشان را از تو خواهند خواست با این شال سبز دهنشان را می بندی .
جناب ا.ن هم هرچند خیلی خوشش نیامد اما از ترس نافرمانی از رهبر ی خربری کرد و تا شد و دولا شد و بیرون آمد . باخودش میگفت امیدوارم که هرچه زودتر ملت از ولایتی بندازنت من راحت شم ... آنوقت من میمانم و مشنگ جون . حداقل ما لباس روحانیت تنمان نیست و مردم هم که قربانشان بروم ( هرچه زودتر ) آخوند را بی لباس میخواهند .
هر چند شال سبز هم او را نجات نداد و سخنرانی اش در تالار مهر اهواز برای خانواده های پشیمان ایثار گر توسط مادران شهید قطع گردید و با وجود پا منبران او که سعی در نژادی کردن جو داشتند حیله شعار هم نگرفت . از آنجا که مردم و خواستشان هرگز مهم نیستند جواب به فریادها به « بعدآ بررسی خواهم کرد » موکول شد . اگر دقت کنیم احمدی نژاد در جایی شرکت میکند که سخنگوباشد نه جوابگو. ایشان عاشق اظهار نظرهای خود است . و آنها را بی نظیر وبسیار جالب می پندارد.
هر جایی که میرود شاهکارهایی از خود برجا می گذارد . از جمله ذوق زدگی و شگفتی این آقا از کشف اشیائی از یک شاهزاده ایرانی است که نشان از حجاب اومیداد . و اینرا نشانه قدمت دیرینه حجاب ایرانی میداند . واقعأ مغز این بشر در دیدن مشکلات یک کشور بعنوان یک رئیس جمهور زورکی چطور کار کرد دارد ؟ که این چنین با حماقت ، مملکت و ملتی را به سقوط می کشاند .یادم هست پدرم میگفت : زمانی یک ملت بد بخت می شود که کارهای بزرگ بدست آدمهای کوچک بیافتد و کارهای کوچک بدست آدمهای بزرگ . این درست اتفاقی است که افتاده است .
برای جناب ا.ن ، نه فقر و نه گرسنگی و نه سقوط اقتصادی ، نه ورشکستگی بانکها ، نه بی حقوق ماندن کارگران هیچ چیز و هیچ چیزی از مردم و مشکلاتشان برایش مهم نیست .در دنیای مذهبی او غزه و لبنان و مرد م آنجا زنده هستند و بس . مردم خودش بدرک .
در سفری که اخیرا به استان خراسان رفت با اظهارات اعضای ستاد حامیان اش برخورد که درست توی چشمهای او از عملكرد برخی از دولتمردان علی‌الخصوص مشایی انتقاد کردند . که معلوم نیست چرا مثل همیشه با قهر جلسه را ترک نکرد و صبر کرد وگفت : بگم ؟ مشایی من ، از اولیا‌ء‌الله است . منظورم این است که خودم الله و مشایی جزء اولیا الله است ...
بیگمان بزودی کتابی بنام مشنگتن المسائل ؛ عدالتون العواقب از جانب او بزمین خواهد خورد . همانطور که بخشی از این کلمات قصا ر را اخیرأ در مورد عدالت نیمه تمام حضرت نوح وعلت ماندن نام علمایی چون رازی و ابن سینا سرداد که بشما توصیه میکنم حتمأ تا روی سایت ها وجود دارد آنرا از دست ندهید و بخوانید . حیف است حرفهای نابغه ایی نازل شده از جانب رئیس جمهور ناخوانده بماند .
از چشم نابینای احمدی نژاد احتمالا مشایی پیامبر بعدی حکومت اسلامی ایران است . وقتی رهبر خامنه ایی بدست مزدوران کشته شود و چون نام نیکی از کلمه رهبر بجا نگذاشته است او را به پیامبری خواهد گمارد . بد ین صورت اشتباهات قبلی پیامبران تصحیح خواهد شد . دیگر چه بهتر از این میخواهید ؟ او با تمام خواسته ها ؟؟ موافقت کرده است . حتی شال سبز هم انداخت . خوب خفه شین دیگه . خبر ندارید که مشایی چه بلایی است . خیلی باهاش حا ل میکند ...
وتازه در مسافرت اش به خوزستان نیز خبر جدیدی هم داده است که با هدفمند كردن یارانه ها در سه سال آینده بیكار یا فقیردر كشور نخواهیم داشت . شما که سی سال صبر کرده اید سه سال دیگر هم صبر کنید .اولا با کشتن مردم جمعیت کم خواهد شد و کسانی هم که در زندان هستند دیگر بیرون نخواهند آمد و زنان را که بکل خانه نشین خواهد کرد . بله اینطوری بقیه سرکار میروند و کسی گله ایی نخواهد داشت .
با وجودیکه محو کردن سیمای فقر از معجزات دولت دهم خواهد بود . ایشان اقتصادی سرزنده ، با بشکن و بالا بنداز ومتحرک یعنی قر آخوندی را میخواهد تحویل رئیس دولت یازدهم ، مسلمأ مشایی الله عزیز....جونش.... دهد .
از دید جناب رئیس جمهور که همیشه جوابی ناهنجار برای مشکلات ایران دارند ، حساب دو دوتا چهار تاست یعنی اگر 9/4 درصد از جمعیت كشور فقیر هستند و از فقر رنج می برند. مقصر دولت نیست . چاقی است . وطبق آیه ای که بعدأ اظهار خواهد شد چربی و روغن زیاد حرام خواهد بود واگر با تحصیل و کار کردن خواهران و مادران مخالفت میشود به همین جهت ا ست که برای رفع سوء تغذیه کودکا ن اشان به شیر دادن تا سن رئیس جمهوری ادامه دهند . اصلأ وظیفه مادر همین است .
به تازگی یک طرح امنیتی جهت راحت ترکشتن و دفن کردن را امضاء نموده است . چون مثل همیشه مسائل دینی درجه اهمیت اول را دارا هستند . به بهانه ایراد شرعی و تحریک احتمالی جنسی پرسنل گورستان از اجساد زنان ، اقدام به ساختن تابوت های رنگی شده است تا بتوانند بی سرو صدا و چند تا چند تا توی یک تابوت بگذارند و دفن کنند . خیلی هم از رنگی بودن تابوت ها خوشش آمده چون از نظر او کسی را از جنبش زنده نخواهد گذاشت که سبزی بماند . از این رو سبز کم رنگ را نشان کرده است . چون هرروز به حساب خودش کم رنگ ترش می کند .

ویا در مورد ترور استاد فیزیک . انتظار داشتید که چه کنند ؟ ابو نصر قیمتش پائین است والهی حساب میکند . واز چهره ی خشن و پرریش او نمی توان فهمید که تا چه حد لبنانی است . خوب وقتی کسی منطق ما توی کتش نمیرود ، مجبوریم بمبی عمل کنیم .
این مرد کوچک حیله گر در کارها و گفته هایش چنان برنامه هارا چیده است که گویی هم خودش هم نوچه اش هم رهبرش تا ابد حکومت رابه دست خواهند داشت . حکومتی که در هراس از شهر وندان خود شب و روز به تهدید رو می آورد و در آخرین فاز دورانش به وسائلی از قبیل تابوت رنگی ساختن ، ترور نخبه های ایرا ن ، تهمت محارب زدن ، ظاهر سازی دادگاه خودی ها و غیره و غیره برای پنهان سازی جنایات کثیفش روی آورده است .
اینبار دولت بدست مردم اسیر است ملت هم او را شکنجه میکند و هردم با اعلام روز تظاهرات فتح المبین آنها را فراهم میسازند ... این آخرین کارت رژیم است که مناظرات مسخره راه بیاندازد . فضای آزادی بیان را ایجاد کند ونه فضای حرکت در خیابان و پارک را . با اعدام جوانان ایجاد رعب و وحشت می کند تا بلکه تعداد شرکت کنندگان کم شود و دیگران به خیابان نریزند . اما غافل هستند از اینکه تار های نامرئی این جنبش از جنس مرد م است . از جنس رهایی و یکپارچگی است .

نوشته :عنکبوت گویا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر